Dialektbloggen

Dorgnålar - nu i var mans fot

Så här års är många svenska hem fulla av små gröna, stickiga saker som lätt fastnar i strumporna, nämligen barr från utlevade julgranar. I dialekterna i övre Norrland, alltså Lappland, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland, kallas granbarr (ibland även tallbarr) för dorgnålar.​

Kopplingen till nålar förstår var och en som någon gång har råkat trampa in ett granbarr i foten, men vad är dorg? I övre Norrland betyder dorg vanligen 'granris'. Ofta anger uppteckningarna också vad granriset användes till, t.ex. att lägga framför ytterdörren eller att täcka över kolmilor med. I Jämtland, Medelpad och södra Ångermanland betyder ordet i stället 'smått avfall (t.ex. efter vedhuggning), boss, agnar' o.d. Uttalet är på de flesta håll dårj, darj och liknande.

Förutom i Norrland förekommer dorg i de svenskspråkiga delarna av Finland, framför allt i betydelsen 'avfall, hörester, agnar' o.d., men i Österbotten även 'tät småskog, busksnår'. Motsvarigheter till dorg finns också i norska dialekter, bl.a. som benämningar på mull, mossa eller ris att täcka kolmilor med.

/Anna Westerberg