Dialektbloggen

Euskefeurat

Enligt våra dialektsamlingar används euskefeurat, som är ett adjektiv, bara om personer och betydelsen är 'trött, sliten, slutkörd'.

För att lättare kunna förstå sig på ordet, är det en fördel att föra över det till standardsvenska. Resultatet blir utskamfurot. I ordet kan man urskilja det verb, skamfura, som adjektivet är bildat till. Verbet har (i olika varianter) funnits i både standardspråk och dialekter och betyder bl.a. 'illa tilltyga, fara illa fram med'. ut- är ett förstärkande tillägg och -ot en gammal adjektivändelse.

I våra samlingar finns det några få belägg för euskefeurat o.d., framför allt från Norrbotten (Piteå, Nederluleå, Norrfjärden och Älvsbyn), men också ett från Västerbotten (Byske). Kanske du känner till ordet från någon annan plats eller har andra upplysningar om det? Hör i så fall av dig till oss!