Dialektbloggen

Tönt, töntig

Orden tönt och töntig är belagda från Skåne, Blekinge, Halland och Småland.

Enligt uppgift finns tönt även i Danmark. För att bestämma ursprungsområdet krävs en grundligare undersökning.

Betydelsen är 'fjant, tok, intellektuellt något efterbliven person' o.d. I Halland finns enstaka belägg på tönte som kan ha betydelsen 'liten pojke'. Detsamma gäller för tunte i Småland.

Motsvarande feminina betydelser finns hos de feminina formerna tönta och tunta i Skåne, Småland och Halland.