Hållbarhetstermlistan

Undrar du vilken svensk term som är korrekt? Vill du ha tydliga definitioner? Sök i Hållbarhetstermlistan – där finns termer och begrepp som ämnesexperter och språkvetare har enats om.

När du klickar på en term i listan öppnas en artikel med en svensk och en engelsk term, eventuella synonymer och i de flesta fall en definition. I stycket "Mer om begreppet" finns bland annat exempel på hur termen används och ytterligare information om begreppet.

Vi som utarbetar och uppdaterar Hållbarhetstermlistan ingår i Hållbarhetstermgruppen, en arbetsgrupp bestående av experter inom ämnesområdet, språkvetare och terminologer. De rekommendationer som vi ger baserar sig på konsensus inom en bred grupp av sakkunniga inom ämnesområdet. Läs mer om vårt arbete på sidan Om Hållbarhetstermgruppen Länk till annan webbplats..

Kontakt

e-post: terminologi@isof.se