Framgång för små språk

Omslag Framgång för små språk

En översikt om varför små språk i Norden behöver stärkas och vad som bidrar till ett lyckat språkstärkande arbete.

Översikten ger en samlad kunskapsbild över språkstärkande arbete och innehåller en checklista med framgångsfaktorer som bör hanteras för att förbättra resultatet av sådant arbete.

Redaktör: Karin Kvarfordt Niia
Utgivningsår: 2022

Rapporten Framgång för små språk vill bidra till att göra arbetet med att stärka små språk i Norden mer framgångsrikt.

Många små språk i Norden har försvagats och används inte överallt i samhället eller är till och med hotade till sin existens. Med små språk menas de nationella minoritetsspråken och andra små språk i Norden som har relativt få talare och en officiell status.

Publikationen är framtagen av Isof som en del av insatsen Små språk i Norden (2020-2022). Insatsen är finansierad av Nordiska ministerrådet.