• Huvudmeny

21. En anan rolig wisa (Papagenovisa)

Text

”När jag war på mitt 12 år begynte jag kärlig blifwa. Mig tycktes kunna mål anstå, en flicka ring att gifwa...”

Kan du utläsa mer av texten? Du är varmt välkommen att bidra till den fortsatta tolkningen av Botwids visbok.

Om visan

Texten tycks vara densamma som en som hittats på ett skillingtryck med en Papagenovisa tryckt i Stockholm 1825. Visan finns också utgiven 1843 i Jönköping, då i ett tryck med titeln Fem stycken mycket vackra kärleksvisor. I ett tredje tryck heter visorna Trenne nymodige och öfwer måttan wackra sjömans-wisor.

Papageno är huvudfiguren i Mozarts Trollflöjten, som utgör inspiration för visan. Trollflöjten hade premiär bara runt fyra år innan Botwid skrev ner visan i visboken – en indikation på hur snabbt musikaliska verk och trender spreds även på Botwids tid.

Uppslag ur Botwid Pärssons visbok. Boken är tydligt åldrad med gulnade och nötta sidor. Texten är skriven med snirklig skrivstil som är svår att tolka.

På höger sida på uppslaget börjar "En anan rolig wisa".

Uppslag ur Botwid Pärssons visbok. Boken är tydligt åldrad med gulnade och nötta sidor. Texten är skriven med snirklig skrivstil som är svår att tolka.

Visan avslutas med ett heldraget streck långt ner till höger på uppslaget.

Uppdaterad 19 februari 2021

Fakta

Sidnummer i den digitaliserade visboken: 47