• Huvudmeny

Botwid Pärssons visbok

I slutet av 1700-talet började Botwid Pärsson skriva ner visor i en bok. Både boken, och en del av visorna i den, har levt kvar till vår tid. I den här webbutställningen får du både ta del av, och vara med och utforska, en bit musikhistoria.

Uppdaterad 19 februari 2021