• Huvudmeny

Samiska ortnamn

I stora delar av Sverige finns ortnamn, vars härkomst inte är svensk. Det gäller namn som de inhemska minoriteterna finnar, tornedalingar och samer har skapat för sin närmiljö.

Vägskylt.

Porjus är en svensk form av lulesamiska Bårjås ’Seglet’. Namnmotivet är oklart. Foto: Nils-Olof Sortelius.

Många av namnen har försvenskats, men i fjällområden och nordligaste Sverige är minoriteternas namn i levande bruk. Ortnamnsregistret innehåller både genuina namn på minoritetsspråk och namn som har anpassats till svenskt språkbruk.

Tidigare har skrivning av sådana namn i stor utsträckning anpassats till svenskan. Enligt en FN-rekommendation 1972 om minoriteternas namn ska ortnamnen skrivas efter respektive minoritetsspråks skrivregler. Det har inneburit en översyn av stavningen av minoriteternas namn som resulterat i omfattande ändringar på nya kartor, särskilt i redovisning av samiska namn. Namnen har också blivit synligare genom att allt fler orter har fått flerspråkiga vägskyltar till följd av paragrafen God ortnamnssed i kulturminneslagen.

Uppdaterad 09 januari 2020