• Huvudmeny

Frågelistor om musik

Här finner du information om vilka ämnen som arkiven i Göteborg och Uppsala har ställt frågor om i sina frågelistor om musik.

Arkivet i Göteborg

 • DAG 23A Allsångshäften och tillfällesvisor
 • DAG 23B Musik i jultid
 • Sägen och sång i västra Sverige. Göteborgs Morgonpost (pristävling/upprop utlyst 1921 av DAGs föregångare).

Arkivet i Umeå

 • DAUM 5 Sång och musik
 • DAUM 10 Dans- och musiktradition 

Arkivet i Uppsala

(M står för maskinskrivna frågelistor och S för specialfrågelistor)

Musik

 • ULMA M142 Herrgårdstraditioner: Musik
 • ULMA M270 Att lyssna på musik

Vokalmusik

 • ULMA M88 Sång
 • ULMA S63 Trallare och trallar
 • ULMA M30 Förteckning över sånglekar
 • ULMA S16 Dramatiska sånglekar
 • ULMA S30 Husförhörsvisor

Instrumentalmusik

 • ULMA M102 Spelmän och spelmanstraditioner
 • ULMA M207 Berättelser om lappars uppträdande i svenska bygder jämte sägner och folktro om lappar
 • ULMA S13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet III (musiker)
Uppdaterad 25 september 2020
arkiv och samlingar


Läs mer


Projekt
Hitta folkmusiken, ett projekt om folklig sång och musik från Västra Götaland

Publikation
Register över Gustav Ericssons visor

Arkiv
Svenskt visarkivlänk till annan webbplats