• Huvudmeny

Frågelistor om dans

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina frågelistor om dans.

Arkivet i Umeå

 • DAUM 10 Dans- och musiktradition 

Arkivet i Uppsala

(Frk står för frågekort och S för specialfrågelista).

 • ULMA Frk. 39 Danser
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i
  Uppsalatrakten på 40-talet I
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i
  Uppsalatrakten på 40-talet II
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i
  Uppsalatrakten på 40-talet III
Uppdaterad 25 september 2020
arkiv och samlingar


Läs mer


Projekt
Hitta folkmusiken, ett projekt om folklig sång och musik från Västra Götaland

Publikation
Register över Gustav Ericssons visor

Arkiv
Svenskt visarkivlänk till annan webbplats