• Huvudmeny

Musiksamlingar

Våra arkiv innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans från olika delar av landet.

Gustav Uggla med sin nyckelharpa.

Gustav Uggla från Hedesunda i Gästrikland med sin nyckelharpa. Fotograf: Folke Hedblom, 1951. Arkivuppteckning: ULMA 39894 s. 1.

Inspelat material, noter, sångtexter, handskrivna visböcker, dans-uppteckningar, intervjuer och frågelistsvar är en viktig kunskapskälla för såväl forskare som utövare.

En stor del av Isofs samlingar har kommit till med ambitionen att rädda förindustriell kultur. Annat material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet.

Några insamlare

Gustaf Ericsson

En av flera insamlare som nedtecknat vistexter är torparen, metallarbetaren och folkminnesupptecknaren Gustaf Ericsson (1820−1894) som samlat in en av Sveriges största vissamlingar, bestående av inte mindre än cirka 630 visvarianter och 160 ramsor från norra Södermanland. Dessa finns idag bevarade i arkivet i Uppsala.

I Katarina Hammarströms publikation 'Register över visor och ramsor från norra Södermanland. Upptecknade 1860−1890 i Åkers och Rekarnes härader av Gustav Ericsson' finner du dem ordnade. Arbetet med Gustaf Ericssons visförteckning initierades genom ekonomiskt stöd från framlidna Gun Widmark, professor emerita i svenska och nordiska språk.

Karl Tirén

Järnvägstjänstemannen, jojksamlaren, konstnären och fiolbyggaren Karl Tirén (1869−1955) genomförde en pionjärinsats rörande dokumentation av samisk jojk. En del av hans efterlämnade samlingar bestående av skriftligt material finns bevarade i arkivet i Umeå och en del av de inspelningar på fonografrullar han gjorde under det tidiga 1900-talet förvaras i arkivet i Uppsala.

Läs mer

I länken nedan får du veta mer om Karl Tirén:

Jojkar

I våra samlingar finns en mängd inspelningar med samiska jojkar. Under Inblicken, där vi berättar om Isofs verksamhet, kan du lyssna på några exempel ur samlingarnaöppnas i nytt fönster i Uppsala.

Musik i väst

1978 började Musik i Väst samla visor och folkmusik i Västsverige. Annika Nordström och Lars Österling spelade in ett stort antal vissångare och spelmän. Genom olika vardagsmusikanters repertoarer dokumenterades levande, lokala musiktraditioner. Göteborg och Bohuslän i visan pågick fram till mitten och 1990-talet.

Samlingen omfattar ljudinspelningar, kopior av handskrivna visböcker, allsångshäften, födelsedagsvisor, fotografier med mera. Från Göteborg finns bland annat inspelningar med syskonen Svensson som sjunger visor och ramsor från sin barndom i Majorna.

Bild på de tre systrarna Edith Johansson, Inez Jakobsson och Vera Karlsson.

Edith, Inez och Vera – tre av syskonen Svensson från bostadsområdet Majorna i Göteborg. Foto: Arkivuppteckning: DAG GOBIV


Samlingen Göteborg och Bohuslän i visan (GOBIV) finns i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Materialet har digitaliserats genom projektet Hitta folkmusiken.

Uppdaterad 25 september 2020
arkiv och samlingar

Läs mer


Projekt
Hitta folkmusiken, ett projekt om folklig sång och musik från Västra Götaland

Publikation
Register över Gustav Ericssons visor

Arkiv
Svenskt visarkivlänk till annan webbplats

Einar Övergaards folkmusiksamling