• Huvudmeny

Uppsalas frågelistor

I arkivsamlingarna i Uppsala finns olika typer av frågelistor utgivna under åren 1914 till 2018.

Förteckningen över frågelistorna liksom beskrivningarna av de olika frågelisttyperna har huvudsakligen hämtats ur Agneta Liljas översiktsverk 'Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor 1914–1994' (Uppsala 1995) med en tillagd uppdatering för senare tillkomna frågelistor, webbfrågelistor och webbenkäter.

Översikten finns även att ladda ner: i nummerordningPDF (pdf, 138.7 kB) respektive i tematisk ordningPDF (pdf, 201.6 kB) (åren 1914–2014).

De pdf:er som saknas kommer i möjlig mån att läggas till men vissa av frågeformulären har idag gått förlorade och saknas därför i sammanställningen.

Typer av frågelistor

Sammanställningar, ämnesvis


Uppdaterad 25 september 2020