• Huvudmeny

Fotografier

Bilderna i arkiven dokumenterar både vardag och fest i dåtid och nutid.

I våra samlingar finns en mängd fotografier som visar bland annat människor, föremål, byggnader, djur och olika typer av aktiviteter. Bilderna dokumenterar i första hand den förindustriella kulturen, men senare bilder visar också modern tid fram till nutid.

I Uppsalas samlingar finns även fotografier av samisk, estlandssvensk och svenskamerikansk kultur.

Förvaring av Isofs fotografier

Merparten av fotografierna i våra samlingar förvaras i klimatarkiv och måste acklimatiseras tre dagar innan de tas ut för påseende av besökare. Det är därför bra om du kontaktar oss i förväg om det är en särskild bild du söker.

Digitalisering av fotosamlingarna

Samlingarna digitaliseras gradvis. Kanske finns bilden du söker redan inskannad. Hör av dig så hjälper vi dig finna det du söker!

Uppdaterad 25 september 2020
Miljöbild från en skomakarverkstad.

Interiör från en skomakarverkstad. Foto: Arkivuppteckning ULMA 35755-15, neg 13424.