• Huvudmeny

Estlandssvenska frågelistor

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina estlandssvenska frågelistor.

De estlandssvenska frågelistorna (Est) och estlandssvenska frågorna (EstF) har sitt ursprung i ULMA:s estlandssvenska undersökning. De påminner i sin utformning om M- och S-frågelistorna men var endast avsedda för att dokumentera de estlands-svenska förhållandena.

Estlandssvenska frågelistor:

Estlandssvenska frågor:

Uppdaterad 25 september 2020