• Huvudmeny

Vardagsmagi

Ett projekt som handlar om samtida föreställningar och ritualer.

gravid mage

Webbfrågelistan Flicka eller pojke? rör graviditeter, metoder för att påverka eller se om det ska bli en pojke eller flicka.

I Isofs folkminnessamlingar återfinns tiotusentals berättelser om vardagsmagiska föreställningar och praktiker i det svenska allmogesamhället. Ofta befinner sig ritualerna i gränslandet mellan lek och allvar och rör ämnen som tur och otur, lycka och avund. I dagligt tal kallas föreställningar av detta slag ibland för ”skrock” eller ”vidskepelse”.

Med dokumentations- och forskningsprojektet Vardagsmagi ligger fokus på samtiden. En övergripande målsättning är att komplettera våra äldre samlingar med berättelser om folklore av idag. Inom projektet kommer ett antal vardagsmagiska föreställningar och praktiker dessutom att undersökas som kreativa uttryck eller redskap för att formulera, kommunicera, jämföra, befästa och ifrågasätta värderingar.

Webbfrågelistor

Inom projektet har hittills fem webbfrågelistor publicerats. Gå på gatubrunnar handlar om föreställningar och ritualer rörande A- och K-brunnar medan Flicka eller pojke? rör graviditeter, metoder för att påverka eller se om det ska bli en pojke eller flicka. Den tredje webbfrågelistan handlar om traditioner kring Att säga samma sak. I februari 2016 publicerades en frågelista om Anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame och i januari 2017 en om spådomar och önskningar.

Resultat

Sammanlagt har nära 1 200 svar kommit in på webbfrågelistorna. De många berättelserna gör det möjligt både för framtida och samtida forskare att studera ritualerna, deras förändringar och betydelser. Svaren förvaras vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Utifrån svaren på webbfrågelistorna har hittills fyra artiklar författats av Fredrik Skott. ”Vår tids magi” ingår i gymnasieläroboken Perspektiv på historien: Kulturhistoria (red. Lars och Örjan Nyström, 2014). I RIG: Kulturhistorisk tidskrift (3/2015) ingår artikeln ”A-brunnar och K-brunnar” och i antologin Folk Belief and Traditions of the Supernatural (ed. T. Kuusela & G. Maiello, 2016) återfinns artikeln ”Folklore of Manhole Covers: Fears, Hopes and Everyday Magic in Contemporary Sweden”. Ritualer kring fenomenet att två eller flera personer samtidigt säger samma sak har behandlats i artikeln “’Smurf, Smurf, Gammelsmurf – du är skyldig mig en läsk’: Om vardagsmagi, kollektiva förhoppningar och individuella önskemål”, publicerad i Tidsskrift for kulturforskning (1/2016).

Projektinformation


Projektansvarig
Fredrik Skott, forskningsarkivarie på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, Isof

Varaktighet
2015–2017

Resultat
Projektet redovisas löpande i artikelform.

Uppdaterad 19 november 2019