• Huvudmeny

Resandefolkets språk och kultur

Projektet Resandefolkets språk och kultur syftar till att dokumentera upplevelser och erfarenheter av att leva som resande i Sverige, både i det förflutna och i nutid.

Resandefolket är en nationell minoritet inom den romska gruppen och har sedan flera hundra år tillbaka levt parallellt med det svenska samhället och många gånger i socialt utanförskap. Det är en grupp där den muntliga kulturen har varit betydelsefull och omfattande, men inte alltid finns nedtecknad som minnen i vår gemensamma historieskrivning.

Resanden har under en lång tid varit utsatta för diskriminering av det svenska samhället. Nära i tiden ligger de tvångssteriliseringar och tvångsomhändertaganden av barn som genomfördes vid tiden för andra världskriget och årtiondena därefter. Dessa övergrepp är ännu levande erfarenheter.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) har stora samlingar som innehåller berättelser om resanden i Västsverige, framförallt från 1800-talets slut och 1900-talets början. Flertalet av dessa uppteckningar är emellertid inte resandes egna berättelser, utan berättelser om denna grupp och präglade av majoritetssamhällets syn på dem.

Dokumentera språk och kultur

Projektets syfte är att dokumentera språk och kultur hos en grupp, vars egna berättelser är underrepresenterade i arkivets samlingar. Vi eftersöker olika levnadsminnen som till exempel kan knyta an till platser och traditioner. Inom projektet ingår även en dokumentation med inriktning mot ort- och personnamn.

Vi samarbetar bland annat med Kulturgruppen för resandefolketlänk till annan webbplats, Resandekartanlänk till annan webbplats och Göteborgs universitetlänk till annan webbplats.

Material samlas in från hela landet och arkiveras. Alla typer av dokumentationsinsatser är välkomna.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Lina Midholm, projektledare

Telefon: 0735-58 60 72

E-post: Lina Midholm

Lästips

Bodil Andersson: Snarsmon. Resandebyn där vägar möts (2008)

Magnus Berg: Ett ömmande hjärta. Vidkärrs barnhem i Göteborg 1935-1976 och därefter (2013)

Magnus Berg och Jan Popp: Boken om Popp och hans mamma Alice. Sjuttio års kamp för värdighet i utkanten av Göteborg och Sverige (2014)

Bo Hazell: Resandefolket. Från tattare till traveller (2011, 2:a uppdaterade uppl.)

Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman (red.): Dinglarens väg. Vorsnos drom. De ofrivilligt åsidosatta (2015)

Gunborg A. Lindholm: Vägarnas folk. De resande och deras livsvärld (1995)

Thom Lundberg: För vad sorg och smärta (2016)

Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt, Richard Magito Brun: Eisfeldt. En surrealistisk familj (2014)

Bennie Åkerfeldt: Buron kallar oss tattare ( 2008)