• Huvudmeny

Romsk vardag

Att samla in och skapa större kunskap om en av våra nationella minoriteter är syftet med projektet Romsk vardag.

Projektet Romsk vardag dokumenterade under 2015 romsk kultur genom fältarbete med intervjuer, fotografering och insamling av berättelser. Syftet med projektet var att fånga uttryck för hur det kan vara att leva som rom i Sverige idag. När talas romska och upplevs några hot mot språkets fortlevnad? Är det vanligt att dölja sin identitet?

Ambitionen med dokumentationen var också att undersöka vilka romska traditioner som firas, hur de förs vidare och hur de förändras. Totalt intervjuades tjugotre romer, kvinnor och män i olika åldrar och med olika sysselsättning. Vissa intervjuer är på romska och några på svenska. Utskrifter och inspelningar är arkiverade på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Projektinformation


Projektgrupp
Charlotte Hyltén-Cavallius, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Isof
Baki Hasan, Språkrådet, Isof

Varaktighet
2015–2016.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Läs mer

Intervjuerna från Romsk vardag diskuteras i Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius 2018. Kapitel 6. ”Romer i Sverige”. I Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Stockholm: Stockholmia förlag.

Projekt: Resandefolkets språk och kultur

Minoritetsspråk: Romska