• Huvudmeny

Naturen för mig

En undersökning av naturens roll i samtida vardagskultur.

I projektet 'Naturen för mig' samarbetar kulturarvsinstitutioner och forskare vid flera av landets universitet för att med kulturvetenskapliga perspektiv och metoder undersöka naturens roll i samtida vardagskultur.

Bakgrund

Arbetet påbörjades 2010 med dokumentation av människors egna berättelser under rubriken 'Naturen för mig'.  En frågelista formulerades gemensamt av Folklivsarkivet i Lund, Isof och Nordiska museet och skickades ut under 2010 och 2011. Cirka 300 svar kom in till arkiven.

Från dokumentation till publikation

Fältarbeten inriktades mot samtida företeelser och förhållningssätt. Materialet har problematiserats i en rad artiklar och kommer, jämte delar av det rika material som samlats in, att under våren 2014 publiceras i utgåvan 'Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv'.

Kunskap om naturen ett kulturarv

Projektet knyter an till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, där 'kunskap och sedvänjor rörande naturen' är ett av de tematiska områden som ingår.

Bidragsgivare

Projektet genomförs med bidrag från Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utvecklingsinsatser inom kulturmiljöområdet.

Uppdaterad 19 november 2019

Publikation

bokomslag

Länkar

Samverkansinstitutioner

Dokument


PDF
(pdf, 193.9 kB)Frågelista: Naturen för migPDF (pdf, 193.9 kB)

Rapport: Vetenskaplig slutrapport, Naturen för migPDF (pdf, 421 kB)