• Huvudmeny

Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur

Ett projekt för att synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider.

I Isofs samlingar finns ett stort material som har med mat, dryck och måltider att göra. På bilderna surströmmingsskiva i Uppsala, brödbakning i Dalarna 1966, recept på rån (arkivuppteckning ULMA 29433:22) och estlandssvensk kvinna som mjölkar i Gammalsvenskby på 1930-talet (arkivuppteckning ULMA 25318).

Rikt material om mat och måltider

I Isofs samlingar finns ett rikt arkivmaterial med beskrivningar, föreställningar och berättelser om traditionell matkultur; om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för människors relationer till mat.

Projektets syfte är att i våra arkiv söka, sammanställa och strukturera kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider och att på olika sätt synliggöra och tillgängliggöra dessa källor med traditionell kunskap och stimulera till nya bruk av dessa kulturarv.

Kunskapsbank på nätet

Materialet ska tillgängliggöras med en webbplats där en klickbar Sverigekarta leder till olika arkivmaterial – nedtecknade berättelser, dialektord, namn, röster från inspelningar och bilder.

Del av regeringsuppdrag

Projektet är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där flera myndigheter tillsammans ska arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Förutom Isof deltar även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget.

Uppdraget är en del av regeringens satsning på kulturarv och kulturmiljöer med koppling till mat. Det finansieras av landbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Det har också anknytning till vårt arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet, det vi kallar Levande traditioner.

Projektinformation


Projektdeltagare
Fredrik Skott (projektledare), Trausti Dagsson, Åsa Holmgren, Linn Kierkegaard, Marja Ågren

Bidragsgivare
Drivs med externa medel från Landsbygdsprogrammet

Varaktighet
2015–2018

Resultat/kunskapsförmedling
Webbaserad kunskapsbank med klickbar Sverigekarta som leder till arkivmaterial från samlingarna.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Fredrik Skott, Dialekt-, namn och folkminnesarkivet i Göteborg

Telefon: 073-558 60 84

E-post: Fredrik Skott

Läs mer

Nyhet: Stöd till traditionell småskalig matkultur (10 juni 2016)

Levande traditioner: Mattraditioner

Länkar

Jordbruksverket: Smaka Sverigelänk till annan webbplats

Jordbruksverket: Svensk mat och matkultur ska lyftaslänk till annan webbplats

Riksanikvarieämbetet: Traditionell småskalig matkulturlänk till annan webbplats

Sametinget: Traditionell småskalig matkulturlänk till annan webbplats