• Huvudmeny

Knutsmassotraditioner i Uppland

Med start vintern 2012 dokumenterade Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala under några år knutsfirandet i Uppland.

Projektet 'Knutsmassofirande i Uppland' (med ett extra 's' i projektnamnet då stavningen är avsiktligt dialektal) var en uppföljning av den fotodokumentation av knutsfirandet i Österbybruk som arkivet genomförde 1975.

En vidgad undersökning

Denna gång vidgades undersökningen på flera fronter:

  • Geografiskt för att dokumentera firandet inte bara i ett utan i två Uppländska brukssamhällen och en stad: Gimo, Österbybruk och Östhammar (den senare med närhet till Hargs bruk).
  • Tidsmässigt, från vintern 2012/2013 till vintern 2014/2015, för att dokumentera både förberedelserna och själva firandet under tre år.
  • Åldersmässigt för att dokumentera firandet i olika ålderskategorier − barn, vuxna och seniorer.
  • Samt slutligen metodologiskt genom användandet av deltagande observationer, intervjuer, frågefoldrar/webbenkäter och fotodokumentation.

Mål och resultat

Syftet var att dokumentera knutsfirandet i Uppland och att samla ett bredare material som kan ge en både djupare och förnyad kunskap om en äldre tradition i förändring. Arkivet byggde samtidigt vidare på kontinuiteten i samlingarna för att vara till gagn för både samtida och framtida forskning.

Materialet som samlades in under projektet 'Knutsmassotraditioner i Uppland' har också presenterats som föredrag och resulterat i en svenskspråkig och en engelskspråkig artikel.

Läs mer

  • Hugoson, Marlene, 2016: ”Midvinterupptåg. Knutsmassofirande i ett uppländskt brukssamhälle” i Uppland. (Årsbok utgiven av Upplandsmuseet). Red. Iréne A. Flygare & Håkan Liby. Uppsala.
  • Hugoson, Marlene, 2016: “Midwinter Masking. Place and Identity in an Ironworks Communitylänk till annan webbplats (pdf, 1.1 MB)” i The Ritual Year 11: Traditions and Transformation (The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year; Proceedings of the Eleventh International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Kazan June 4–7, 2015). Red. Guzel Stolyarova, Irina Sedakova och Nina Vlaskina. Kazan—Moscow.
Uppdaterad 23 september 2020
Två utklädda barn.

Knutsfirande i Österbybruk år 1975. Foto: Wolter Ehn (arkivuppteckning ULMA 31902, s. 17).

Kontakt


Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

E-post: dfu@isof.se

Frågelistor


Webbfrågelista: Berätta om ditt knutsmassofirande!

Frågelista för utskrift: Berätta om ditt Knutsmassofirande i GimoPDF (pdf, 377.6 kB)