• Huvudmeny

I stadens utkant

Projektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet synliggör och skapar ny kunskap om en del av Sveriges historia.

I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet var ett forskningsprojekt som bedrevs i samverkan mellan den romska kulturföreningen É romani glinda och andra romska sakkunniga, Historiska museet, Isof, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård 2015-2016 med stöd av Riksantikvariearbetets fou-medel.

De första inom gruppen svenska romer kom till Sverige omkring sekelskiftet 1900. De levde under stor del av 1900-talet kringresande liv och fick slå läger vecko- eller månadsvis i samhällenas utkanter. Resandet var ofta påtvingat eftersom tillstånd att slå läger på en plats enbart gällde en viss tid, men i många fall var det också nödvändigt för att finna försörjning. Spåren av dessa liv är till stor del osynliga i kulturlandskapet och inte uppmärksammade av kulturmiljövården.

I folkminnesarkiven, och andra arkiv, finns omfattande material om romer, men mer sällan finns romers egna röster dokumenterade. Syftet med I stadens utkant var att i samskapande med svenska romer uppmärksamma och skapa ny kunskap om denna del av Sveriges historia med fokus på lägerplatser, livsberättelser och materiell kultur. En målsättning var att införliva denna osynliga del av kulturarvet i statliga samlingar vid Historiska museet och Isof, och att synliggöra platserna i kulturlandskapet. Detta gjordes med hjälp av arkeologiska metoder, bland annat en utgrävning av platsen för Skarpnäckslägret som var i bruk 1959-1963, samt livshistoriska intervjuer med svenska romer med erfarenheter av att ha levt i läger under 1900-talet. Även kritiska studier av arkivmaterial utgjorde del i arbetet, bland annat material i Stadsarkivet i Stockholms stad och Riksarkivet.

Projektinformation


Projektgrupp
Projektledare är Charlotte Hyltén-Cavallius, Isof, och Lotta Fernstål, Historiska museet

Varaktighet
Projektet pågår 2015–2016.

Samverkan
Projektet är administrativt förlagt till Historiska museet men är ett samverkansprojekt mellan Historiska museet, kulturföreningen É Romani Glinda, Isof, Mångkulturellt Centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Finansiering
Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetets medel för forskning och utveckling och Historiska museet.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Publikationer

Arnberg, Anna (red.), 2017. Skarpnäckslägret. Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster FoU-rapport nr 17 från Statens historiska museer samt Arkeologiska uppdragsverksamheten.

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius, 2015. I stadens utkant. Svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet. I: Nordisk museologi, 2015:1, s. 123–132.

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius, 2017. Från läger till lägenhet i Stockholm – svensk-romska levnadsberättelser om livets villkor. I: Tillfälliga Stockholmare. Människor och möten under 600 år. Anna Götlind och Marko Lamberg (red.). Stockholmia förlag: Stockholm.

Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius 2017. Från läger till lägenhet – i Tillfälliga stockholmare: människor och möten under 600 år Götlind Anna och Marko Lamberg (red.) Stockholmia förlag.

Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius 2018. Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Stockholm: Stockholmia förlag.

Vetenskaplig slutrapport. I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-taletPDF (pdf, 550.1 kB)

Intervju

Lyssna på Charlotte Hyltén-Cavallius medverkan i podden Allt du velat veta om romer i Sverige och projektet I stadens utkant.

Länkar

Riksantikvarieämbetet: I stadens utkant.länk till annan webbplats

Radio Romano: Arkelogicno hunajipe pe jek romano lageri ando Skarpnäcklänk till annan webbplats (13 maj 2016)

Tidningen Hammarby Skarpnäck: Unikt utgrävningsprojekt fyller i romernas historia: "Deras röster saknas"länk till annan webbplats (13 maj 2016)

P4 Radio Stockholm: Romska boplatser tar plats i historieböckernalänk till annan webbplats (9 februari 2015).

SR Kulturnytt: Nytt projekt lyfter fram svensk-romernas förlorade kulturarvlänk till annan webbplats (8 april 2015).

SVT Kulturnyheterna: Svenska romers historia ska synliggöraslänk till annan webbplats (8 april 2015).

Nordegren & Epstein i P1: Att upptäcka romska boplatserlänk till annan webbplats (13 april 2015).

Tidningen Hammarby/Skarpnäck: Ovanlig utgrävning av romsk lägerplats vid Flatenlänk till annan webbplats (20 augusti 2015).

Dagens Nyheter: Här berättas en saknad del av Sveriges romska historialänk till annan webbplats (27 augusti 2015).

Vetenskapsradion Historia: Romskt läger grävs utlänk till annan webbplats (3 september 2015).

Stockholms Fria Tidning: Den romska historien väcks till livlänk till annan webbplats (7 september 2015).