• Huvudmeny

Hem

Hemmet är tema för folkminnesverksamhetens nya samverkansprojekt.

Sedan 2013 samverkar folkminnesverksamheten inom Isof med Folklivsarkivet i Lund, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet samt Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet om dokumentations- och forskningsprojektet Hem.

Inom ramarna för projektet har intervjuer på temat gjorts, skriftliga svar på frågelistorna samlats in och flera fältarbets- och uppsatsprojekt genomförts i samarbete med studenter i etnologi vid Uppsala universitet. Sammantaget finns redan ett drygt hundratal intervjuer och lika många skriftliga uppteckningar tillgängliga vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).

Frågeställningar om hem

Sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hemmet.

Frågelista Hem

En gemensam frågelistaPDF (pdf, 466.6 kB) har utarbetats. Frågorna vi ställer är exempelvis: Hur ser ett hem ut? Hur är det inrett och hur viktig är inredningen? Vad betyder hemmet som plats och som symbol, för den som har ett hem men också för den som inte har något? Vilka aktiviteter förekommer i ett hem? Hur ser det ideala drömhemmet ut?

Frågelista Husdjur

I ett delprojekt ställer vi också frågor om människors förhållande till husdjur. I frågelistan Husdjur vill vi gärna att både du som har eller har haft husdjur, och du som inte har, ska skriva och berätta.

Estlandssvensk insamling

Som en del av projektet Hem ställer vi frågor om hur man efter flykten från Baltikum och Gammalsvenskby i Ukraina skapade nya hem i Sverige. Webbfrågelistan finner du här. Insamlingen sker i samverkan med Estlandssvenskarnas kulturförening (svenska odlingens vänner) och svaren vi får in kommer att bygga vidare på de estlandssvenska samlingarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Upprop om hem för barn och unga

Som ett led i arbetet med att särskilt uppmärksamma barn och ungas kultur genomförs en insamling på temat Hem i samarbete med ett antal gymnasieskolor runt om i landet. På våra skolsidor kan du läsa mer om insamlingen.

Om du är intresserad av att delta i detta eller kommande upprop tillsammans med din högstadie- eller gymnasieklass får du gärna kontakta Lina Midholm på e-post Lina.Midholm@sprakochfolkminnen.se eller på telefon 031-10 75 33.

Webbfrågelista om städning

Städning är något de flesta har erfarenheter av. Vissa städar som yrke, de flesta städar sitt hem, några åt sina gamla föräldrar eller andra släktingar.

Med den här webbfrågelistan vill vi samla berättelser om och erfarenheter av städning. Svaren på frågorna kommer att användas i ett forskningsprojekt som bedrivs vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. De kommer även att arkiveras för annan framtida forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Mer information om projektet och webbfrågelistan om städning hittar du här.

Uppdaterad 18 november 2019