• Huvudmeny

Kampen om folktraditionen

En undersökning av folkloristikens historia med fokus på forskningsmiljön i Göteborg.

Syftet med projektet är att bidra till kunskapen om folkloristikens historia och därmed även folkminnesarkivens verksamhet och samlingar.

Forskningsmiljön i Göteborg

Förändringen av den folkloristiska forskningsmiljön i Göteborg åren 1919–1978 står i fokus för undersökningen. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat hur forskningsmiljön förändrades i relation till det framväxande enhetsämnet folklivsforskning/etnologi men också i kontakten med företrädare för närliggande discipliner och forskningsmiljöer.

Uppdaterad 03 juni 2019

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 073-558 60 84

E-post: Fredrik Skott