• Huvudmeny

Benauts nothäfte

I samlingarna vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) återfinns ett troligtvis världsunikt franskt musikhäfte: Recueil d’ariettes choisies arrangés pour le clavecin […], tryckt i Paris 1774.

Nothäfte

Häftet, som utgör nummer 4 i en lång serie, sammanställdes av kompositören Josse-François-Joseph Benaut (ca 1743–1794). Ungefär hälften av häftena i serien finns bevarade vid Frankrikes nationalbibliotek, men där saknas bland annat nummer 4, som inte heller återfinns i den internationella biblioteksdatabasen WorldCat.
Därför kan DAG:s exemplar vara det enda i sitt slag.

Tolv melodier

Benaut själv har signerat häftets omslagssida. Upphovsmän och förläggare skrev ofta sin namnteckning på sina tryckta verk som intyg för att det inte var piratutgåvor. Detta är lite lustigt då Benaut enligt franska Wikipedialänk till annan webbplats ofta kopierade andras kompositioner och gav ut dem som sina egna. Signaturen visar alltså bara att Benaut publicerat själva häftet, men vi kan inte veta säkert om han också är upphovsman till melodierna däri.

Totalt innehåller häftet tolv melodier, här kan du lyssna på tre av dem.

Lyssna på melodierna

Allemande

La gentille boulangère

Triste raison

Tryckt med kungligt privilegium

Liksom det mesta i Benauts produktion är häftet tillägnat en person ur adelskapet, i det här fallet markisinnan de Créquy. Dessutom är det tryckt med kungligt privilegium (”A.P.D.R." står det på omslaget, vilket ska utläsas ”Avec privilège du roi”). Detta kan kanske ha legat Benaut i fatet när han tjugo år senare arresterades. Men framför allt var det som präst och anklagad för subversiv verksamhet som Benaut dömdes till döden av revolutionstribunalen i Paris. Han giljotinerades 13 juli 1794 på Place du Trône-Renversé (nuvarande Place de la Nation).

Benauts gav under sin livstid ut ca 260 nothäften varav ungefär hälften finns bevarade idag. Flera av hans kompositioner har också getts ut i nyutgåvor under de senaste årtiondena, och framföranden av flera av hans melodier går att ta del av på nätet.

Benaut och Paris

Karta över Paris 1780.

Karta över Paris år 1780. Bild: Wikimedialänk till annan webbplats

I nothäftet anges Benauts adress som första dörren till vänster på Rue Dauphine från Pont Neuf. På vänstra halvan av den här samtida Paris-kartan från 1780 kan man se både gatan och bron.

Musikhäftet i sin helhet

Recueil d’ariettes choisies arrangés pour le clavecinPDF (pdf, 24 MB)

Benauts melodier på nätet

Youtube: Benaut - Menuetlänk till annan webbplats

Uppdaterad 25 januari 2017