• Huvudmeny

Hitta folkmusiken

Ett projekt om folklig sång och musik från Västra Götaland.

Närbild på fiol.

På Isof, i Göteborg, fortgår arbetet med att digitalisera och bygga upp ett arkiv för folklig sång och musik från Västra Götalandsregionen.

Syfte

Projektet Hitta folkmusiken pågick mellan åren 2008–2016. Syftet med projektet var att inventera, samla, digitalisera och tillgängliggöra folkmusikmaterial vid arkiv och museer, hos föreningar och privatpersoner i regionen.

Samarbete

Initiativet till projektet kom från spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland och efter hand omfattade samarbetet även ABF Västra Götaland, Arbetsförmedlingen, Föreningen Västra låtverkstan, Kultur i Väst, Kulturnämnden Västra Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan, Vara folkhögskola, Västarvet och Isof.

Resultat

En stor samling uppteckningar, inspelningar, handskrivna visböcker, noter och fotografier har under åren digitaliserats. Materialet har levandegjorts vid konserter, festivaler och i kursverksamhet. Delar av det inspelade materialet är sökbart i en databas och det finns även fysiska lyssningsstationer där besökare har möjlighet att lyssna på hela det inspelade materialet.

Sökbart i databasen Hitta folkmusiken

Databasen Hitta folkmusiken innehåller cirka 16 000 poster. Allt är sökbart, en del är också lyssningsbart. Det skriftliga materialet finns tillgängligt i folkminnessamlingarna vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Lyssningsstationer

Hela det inspelade materialet finns tillgängligt i särskilda lyssningsstationer vid Bohusläns museum i Uddevalla, Borås museum, Västergötlands museum i Skara och vid Isofs avdelning Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Bengt Edqvist

E-post: Bengt Edqvist

Sexdregasamlingen

Sexdregasamlingen är en samling med spelmansmusik från sent 1700-tal som finns hos Svenskt visarkiv och visas på deras hemsida. Sexdrega ligger i Västergötland och samlingen är populär bland spelmän i området. På Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg finns flera inspelningar från samlingen.

Svenskt visarkiv: Sexdregasamlingenlänk till annan webbplats 

Frågelistor


Allsångshäften och tillfällesvisorPDF
(pdf, 2.2 MB)

Musik i jultidPDF (pdf, 98 kB)

Smakprov på visor och låtar