• Huvudmeny

Halloween

Firar du halloween?

Två halloweendekorerade pumpor.

Forskning om Halloween 

Med start hösten 2013 kommer Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg att genomföra ett större insamlingsprojekt rörande tankar om och firandet av halloween, dels som ett komplement till våra äldre samlingar dels inför ett planerat framtida forskningsprojekt om ämnet.

Vill du delta i insamlingen?

I webbfrågelistan finns ett antal frågor om halloween. Berättelserna som samlas in kommer att införlivas i våra folkminnessamlingar och på så sätt bli tillgängliga både för dagens och framtidens forskare och andra intresserade.

Uppdaterad 02 september 2017

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 073-558 60 84

E-post: Fredrik Skott

Webbfrågelista


Firar du halloween?