• Huvudmeny

Fågelskådning

Ett projekt om fågelskådning och fågelskådare idag.

klunga med fågelskådare vid sjö som tittar i kikare

Berättelserna i fokus

Syftet med projektet är att undersöka fågelskådares berättelser. Hur kommer förändrade demografiska förhållanden och tekniska förutsättningar till uttryck? Vilka kategorier av fågelskådare gestaltas? Hur är dessa länkade till olika former av maskulinitet? Hur värderas och iscensätts de av fågelskådare?

Materialet för projektet består främst av inspelade intervjuer och svar på en nätbaserad frågelista om fågelskådning.

Fågelskådning i förändring

skiss i blyerts av fågelskådare sedd bakifrån

Illustration: Alva Skog

I Sverige har fågelskådning en lång historia med rötter i Carl von Linnés vetenskapliga gärning. De tidiga fågelskådarna sköt sina byten för att kunna granska och artbestämma dem. Idag har geväret ersatts av kikaren och fågelskådning är en fritidssysselsättning där artbestämning endast utgör en liten del av aktiviteten. Utöver ornitologins naturvetenskapligt motiverade fågelskådning finns det i Sverige en väletablerad tradition av föreningar och organisationer som aktivt värnar fågellivet och som kombinerar fågelskådning med ringmärkning och kartläggning av fåglarnas förekomst. Några skådar fåglar för naturupplevelsens skull, andra för den sociala gemenskapen och ytterligare andra samlar på sedda arter och tävlar med varandra.

Under det senaste årtiondet har fågelskådningen förändrats och blivit alltmer trendig. Även den förändrade teknologin har satt sina spår inom fågelskådningen. Idag har fågelskådare tillgång till allt bättre kikare, färdmedel, datoriserade rapportsystem och mobiltelefonbaserade larmsystem. Detta har gjort att allt fler skådare har möjlighet att se allt fler arter och kryssa av dessa på sina artlistor.

Projektinformation


Projektansvarig

Susanne Nylund Skog, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Varaktighet
2013–2017

Resultat/kunskapsförmedling
Boken Samlare, jägare och andra fågelskådare

Uppdaterad 29 maj 2019

Kontakt


Susanne Nylund Skog

Telefon: 073-558 60 76

E-post: Susanne Nylund Skog

Läs mer

Publikationer

2018: Samlare, jägare och andra fågelskådare

2015: Arthets och vetenskap: Omtvistade termer och tyst kunskap i fågelskådarkretsar. Fåglar i Uppland, Årgång 42, nr 1, s.6-15

2014: Kryssjakt: Självpresentationer och grupptillhörighet i fågelskådares berättelser om drag på åtråvärda arterlänk till annan webbplats. On the Move: ACSIS conference 11–13 June Norrköping, Sweden 2013. Linköping Electronic Conference Proceedings. S.109-120

2014: "Jizz, drag och dipp: Kunskap och naturupplevelse i fågelskådarkretsarPDF (pdf, 2 MB) (pdf, 2 MB)" i Naturen för mig. Red. Lina Midholm och Katarina Saltzman. Göteborg

Länkar

Hallandsposten: Kryssjägare och dippare spanar på fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (8 mars 2018)

SR Vetandets värld: Fågelskådning har blivit en modern hobbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (7 mars 2018)

Uppgång: Fågelskådande gentlemen på gånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (5 februari 2018)

SR Vetenskapsradion Forum: På spaning efter fågelskådarelänk till annan webbplats (24 maj 2016)