• Huvudmeny

Projekt

Arbetet med folkminnen bedrivs i nära relation till våra unika folkminnessamlingar och oftast i projektform. Projekten har stor spännvidd vad gäller omfattning, innehåll och målgrupper.

Några av projekten innebär enbart dokumentation, andra bearbetning och forskning. Vanligast är en kombination med projekt som inleds med dokumentation följt av bearbetning och vidare till forskning.

Man och kvinna som pratar med varandra.

Åke Konradsson, Lilla Kornö, berättar för Annika Nordström om livet som fiskare under 1930-talet. Foto: Peter Lundvall.

Uppdaterad 18 november 2019

Läs mer

Forskningsstrategi för IsofPDF (pdf, 104 kB)