• Huvudmeny

Musik och dans

Här finner du lästips om musik och dans.

Litteraturtipsen utgörs av hela bokvolymer och är endast en bråkdel av allt som berör området. För vidare studier hänvisas till Svenskt visarkivs webbplats, där det finns en mer omfattande bibliografi över folkmusik i Sverige.

Lästips

Bland polskor, gånglåtar och valser. Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken. Författare: Karin Eriksson (Göteborg: Göteborgs universitet 2004).

Dans − kontinuitet i förändring. En studie av danser och dansande i Göteborg 1930-1990. Författare: Mats Nilsson (Göteborg: Etnologiska föreningen 1998).

Dans − polska på svenska. Författare: Mats Nilsson (Göteborg: Etnologiska föreningen 2009).

Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet. Författare: Gunnel Biskop (Åbo: Åbo akademis förlag 2012).

Den levande balladen. Författare: Sven-Bertil Jansson (Stockholm: Prisma 1999).

Den samiska musikkulturen/The Lappish music culture. En källkritisk översikt. Författare: Olle Edström (Göteborg: Göteborgs universitet 1978).

Det stora uppdraget – Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) (Svenskt visarkiv 2010).

Du gamla du friska – från folkvisa till nationalsång. Författare: Eva Danielson, Märta Ramsten (Stockholm: Atlantis 2013).

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader. Gunilla Byrman (red.) (Växjö: Växjö University Press 2008).

Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Författare: Margareta Jersild, Ingrid Åkesson (Stockholm: Gidlunds 2000).

Folkmusikboken. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag (red.) (Stockholm: Prisma 1980).

Folkmusik i Sverige. Författare: Dan Lundberg och Gunnar Ternhag (Stockholm: Gidlunds 2005).

Gottfrid Fornanders folkmusiksamling. Författare: Karin Eriksson (utg.) (Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet 2006).

Immateriellt kulturarv som begrepp och process. Folkloristiska perspektiv på kulturarv i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel. Författare: Johanna Björkholm (Åbo: Åbo Akademis förlag 2011).

Jag begynte med passionerad ifver att samla. En studie i småländskt musiksamlande under 350 år med inriktning på upptecknare, meddelare och innehåll. Författare: Magnus Gustafsson (Växjö: Växjö universitet 2006).

La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer. Författare: Margareta Jersild, Märta Ramsten (Göteborg: Bo Ejeby förlag 2008).

Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. Författare: Ingrid Åkesson (Stockholm: Svenskt visarkiv 2007).

Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Författare: Dan Lundberg, Christer Malm, Owe Ronström (Stockholm: Gidlunds 2001).

Romanifolkets visor – 500 år i Norden. Muntlig sång- och vistradition. Ralf Novak-Rosengren & Marie Länne Persson. (Bo Ejeby Förlag 2012).

Räven raskar. En bok om våra sånglekar. Författare: Eva Danielson, Märta Ramsten (Stockholm: Gidlunds 1998).

Samlade visor – perspektiv på handskrivna visböcker. Symposieföredrag utgivna av Gunnar Ternhag (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2008).

Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800. Författare: Margareta Jersild (Stockholm: Svenskt visarkiv 1975).

Studier i folkets visor. Av: Ulf Peder Olrog. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten, Karin Strand (Svenskt visarkiv 2011).

Sveriges medeltida ballader. Bengt R. Jonsson (red.) (Stockholm: Svenskt visarkiv 1983-2001).

Syskonen Svensson – sångerna och livet. En folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Författare: Annika Nordström (Göteborg: Etnologiska föreningen 2002).

Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950–1980. Författare: Märta Ramsten (Göteborg: Musikvetenskapliga institutionen/Svenskt visarkiv 1992).

Uppdaterad 16 maj 2014
Man som spelar flöjt.

Sväs-Anders från Mångsbodarna i Dalarna spelar på sin flöjt år 1949. Foto: Arkivuppteckning ULMA 39894, s.4.

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats