• Huvudmeny

Samiskt

Verk baserade på samiskt material i Isofs arkivsamlingar.

"Arbeten med samiskt språk och kultur vid Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala". Författare: Åsa Nyman. Ingår i: Sameforskning i dag och i morgon, s. 106-109 (Stockholm: Nordiska museet, 1974).

"Det synes mig vara en viktig angelägenhet..." Några reflektioner över en samtidsdokumentation i Lappland sommaren 1945". Författare: Agneta Lilja (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien, 2016).

Gamla byar i Vilhelminalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Olof Petter Pettersson (Umeå: Två förläggare, 1982).

Jojksamlaren Karl Tirénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Gunnar Ternhag (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 2010).

Jägaren och makterna: samiska och finska björnceremonierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Carl-Martin Edsman (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1994).

Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet av Lars J. Walkeapää (Tromsø: Tromsø museum, Universitetsmuseet, 2009).

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet av Lars J. Walkeapää (Uppsala: Centrum för Biologisk Mångfald, 2012).

Lapska sångerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Harald Grundström (Uppsala: Lundequistska bokh., 1958-1963).

Lulelaps ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Harald Grundström (Uppsala: Lundequistska bokh., 1946-1954).

Mátkemuitalusat ja iežá muitalusat. Författare: Johan Turi. Redaktör/utgivare: Mikael Svonni. (Falun: Ravda Lágádus, 2018).

Mujto: minnen från jägar- och fiskartiden och den gamla renkonstens dagar. Författare: Carl Johansson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 1989).

Några sägner, seder och bruk upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Torkel Tomasson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1988).

O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren: fem föredraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Konferens om O.P. Pettersson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 1994).

Ordbok till Sveriges lapska ortnamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Björn Collinder (Uppsala: Kungl. Ortnamnskommissionen, 1964).

Sagen aus Lappland. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Hans-Hermann Bartens. Red: Hans-Hermann Bartens. (Berlin: Frank & Timme, 2018).

By the Fire: Sami Folktales and Legends. Författare: Emilie Demant Hatt, översatt av Barbara Sjoholm. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019).

Südlappisches Wörterbuchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare: Gustav Hasselbrink (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1981-1985).

Tschuden und andere Feinde in der saamischen Erzähltradition. Författare: Hans-Hermann Bartens. Ingår i serien: Folklore Fellows communications, 0014-5815; 312. (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2017).

Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssockenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Författare Edvin Brännström (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 2006).

Uppdaterad 24 september 2020
Författaren Lars Walkeapääs håller upp sin bok.

Författaren Lars Walkeapää.

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats