• Huvudmeny

Folkminnesinsamling

Här finner du både översiktsverk om folkminnesinsamling och verk om individuella folkminnesinsamlare.

Översiktsverk

Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919−1964. Författare: Fredrik Skott (Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Göteborgs universitet 2008).

Föreställningen om den ideala uppteckningen: en studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från Uppsala 1914−1945. Författare: Agneta Lilja (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1996).

Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2010).

Om individuella insamlare

Richard Broberg, 1910−1988. Författare: Folke Hedblom och Rune Västerlund. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1989 (112), s. 104-118 (Uppsala: J.A. Lundell 1904−).

Anne-Marie Cronström 1923−1994. Författare: Vidar Reinhammar. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1995 (118), s. 450-454 (Uppsala: J.A. Lundell 1904−).

Wolter Ehn 1931−1994. Författare: Nils Storå. Ingår i: Budkavlen, 1994 (73), s. 66-67 (Åbo: Åbo akademi, etnologiska institutionen 1922−).

Folke Hedblom 1908−2002. Författare: Erik Olof Bergfors. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 2003 (126), s. 7-10 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Gunnar Hedström 1890−1982. Författare: Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1982 (105), s. 234-237 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Ella Odstedt 1892−1967. Författare: Folke Hedblom och Rune Västerlund. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1967 (90), s. 106-111 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Ella Odstedt – en norrländsk minnesupptecknare. Författare: Bengt af Klintberg. Ingår i: Saga och sed, 2004, s. 39-48 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 1934−).

Norrländsk folktradition. Ella Odstedt; uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2004).

Carin Pihl. Författare: Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1969 (92): h. 293, s. 105-108 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

O. P. Pettersson, Lapplandsforskaren: fem föredrag. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1994).

Dag Strömbäck 1900−1978. Författare Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1978/1979 (101-102), s. 15-26 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Nils Tiberg 1900−1980. Författare: Erik Olof Bergfors och Herbert Gustavson. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1981 (104), s. 68-75 (Uppsala : J. A. Lundell ; 1904−).

Uppdaterad 16 maj 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats