• Huvudmeny

Folkminnen, allmänt

Här finner du allmänna lästips om ämnet etnologi.

Etnologi: perspektiv och forskningsfält. Författare: Alf Arvidsson (Lund: Studentlitteratur, 2001).

Folkminnen. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Atlantis, 2007).

Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer. Författare: Alf Arvidsson (Lund: Studentlitteratur, 1998).

Människan som kulturvarelse: en introduktion till etnologin. Författare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: Carlsson, 1990).

Vardagslivets etnologi: reflektioner kring en kulturvetenskap. Författare: Billy Ehn och Orvar Löfgren (Stockholm: Natur och kultur, 1996).

Varför etnologi? En ämnesintroduktion för nya studenter. Författare: Birgitta Svensson (Lund: Studentlitteratur, 2012).

Vår tids folkkultur. Författare: Bengt af Klintberg och Ulf Palmenfelt (Stockholm: Carlsson, 2008).

Uppdaterad 16 maj 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats