• Huvudmeny

Arbete och redskap

Här finner du lästips om arbete, redskap och ting.

Arbete och redskap: materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen. Utgivare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: Carlsson 2003).

Bonden i svensk historia. Författare: Enoch Ingers (Stockholm: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag 1943−1956).

Båtar: från ekstock till trålare. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: LT 1970).

By gård arbete: en kort orientering. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: Nordiska museet 1969).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1, Arbete och redskap: anteckningar för 1830-1840-talen. Utgivna av Magdalena Hellquist. Författare: Gustaf Ericson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1989).

Jordbruk under femtusen år: redskapen och maskinerna. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: LT 1977).

Köket förr i tiden: om arbete och redskap i 1700-talets herrgårdskök, 1800-talets bonde- och torpstuga samt 1900-talets stadskök. Författare: Birgitta Conradson och Jane Fredlund (Västerås: Ica-förlaget 1973).

Köket på Grönsöö: arbete och organisation: mat, redskap och recept. Författare: Håkan Liby (Enköping: Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 2009).

Spår av kolning. Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2019).

Teknikens befäl: en etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Författare: Katarina Ek-Nilsson (Uppsala: Uppsala universitet, Etnologiska avdelningen 1999).

Tolv ting: om redskap och arbete. Författare: Holger Lewin (Stockholm: Författares bokmaskin 1978).

Sarons liljor? En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering. Författare: Birgitta Meurling (Stockholm: Carlsson 1996).

Varats oändliga tinglighet: en studie om föremål som kulturbärare. Författare: Gunilla Kjellman (Stockholm: Carlsson 1993).

Uppdaterad 25 mars 2019

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats