• Huvudmeny

Sunnemo

Knutkvällen

Berättelse efter en uppsats i skolan. Upptecknad av E. G. Fröding f. 1915.

(Arikvhandling i Göteborg: ifgh 3396)PDF (pdf, 3.6 MB)

Arkivhandling (sid 1)
Arkivhandling sid 2