• Huvudmeny

28 december 2020

Värnlösa barns dag 

Värnlösa barns dag är en festdag i julveckan till minne av de barn som Herodes lät mörda när han fick veta att Messias var född.

Enligt de kristna berättelserna lät Herodes döda "alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder" (Matteusevangeliet 2:16–18) när han fick reda på att Messias var född.

Dagen har firats inom många kyrkor världen över ända sedan 300-talet, ofta med särskilda barnprocessioner. I Sverige avskaffades den som allmän helgdag 1772. 

Språkligt om värnlösa barns dag

Tidigare hette dagen menlösa barns dag. Med den nya namnlängden 2001 ändrades benämningen till värnlösa barns dag. Att man ändrade benämningen beror helt enkelt på att menlös ansågs ha fått en för negativ klang. I äldre svenska betydde menlös snarast ’oskyldig’ (egentligen ’utan förmåga att kunna göra något’), ’utan skada eller fel’, och menlösa barn var barn som inte hade några synder på sitt samvete. I dag betyder menlös som bekant huvudsakligen ’intetsägande’, ’oförarglig’.

Uppdaterad 08 januari 2020