• Huvudmeny

31 oktober 2020

Alla helgons dag

Alla helgons dag är en kyrklig helgdag som är rörlig i almanackan och infaller under perioden 31 oktober och 6 november. Sedan den katolska tiden innebär alla helgons dag att de helgon som inte har en egen dag i almanackan hedras.

Dagen noteras redan i det så kallade Vallentunakalendariet 1198. Vid en almanacksreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men återinfördes 1953.

kyrkogård med allhelgonasmyckade gravar

Skogskyrkogården i Stockholm under allhelgonahelgen 2004. Foto: Arkivuppteckning DFU 39375 s. 21.

Ljusen på gravarna

Alla helgons dag är i vår tid en dag då många besöker sina anhörigas gravar och pryder gravarna med bland annat ljus. Första gången detta bruk uppstod i Sverige är, såvitt man vet, på 1920-talet på Värmdö kyrkogård.

I en undersökning gjord i början av 1960-talet visade det sig att gravljus vid alla helgons dag förekom på 91 procent av landets kyrkogårdar. Idag är siffran gissningsvis 100 procent.

Andra arrangemang på kyrkogårdarna

I dag förekommer det på många håll att kyrkor hålls öppna på kvällen före alla helgons dag, att musik spelas och att kaffe serveras. Vissa större kyrkogårdar anordnar också kyrkogårdsvandringar.

Språkligt om allhelgona

Helgdagen, som nu alltid infaller på en lördag, kallas alla helgons dag, och helgen, det vill säga fredag kväll plus lördagen och söndagen, kallas ibland för allhelgonahelgen; ofta säger man i talspråk bara allhelgona. Fredagen före denna lördag kallas allhelgonaafton.

Tidigare inföll helgdagen alltid den 1 november. Men 1953 bestämdes att den dag som skulle vara allmän helgdag, och alltså medföra ledighet, skulle vara en lördag. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som kallas för allhelgonadagen. Därför finns båda dessa dagar i almanackan.

På senare år har många tagit upp amerikanska seder vid allhelgonatiden och firar halloween. Denna helg firas ursprungligen på allhelgonaafton, såsom det amerikanska namnet halloween anger. Det står för all hallows eve, alltså ordgrant ’alla helgons afton’.

Uppdaterad 08 januari 2020

Läs mer

Händelser i almanackan: Halloween