• Huvudmeny

24 oktober 2020

FN-dagen 

Sedan 1948 firas FN-dagen till minne av ratificeringen av FN-stadgan som trädde i kraft tre år tidigare.

flagga

FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945, då de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat den. Sedan 1948 firas FN-dagen till minne av detta. Högtidsdagen instiftades för att främja de syften, målsättningar och resultat som FN står för internationellt.

I Sverige är FN-dagen allmän flaggdag. Dagen uppmärksammas bland annat på skolor och förskolor runt om i landet. Ett antal konditorier säljer FN-bakelsen, med syfte att samla in pengar till FN:s humanitära arbete.

Uppdaterad 08 januari 2020