• Huvudmeny

13 oktober 2020

Internationella klarspråksdagen

Den 13 oktober firas internationella klarspråksdagen (international plain language day) runt om i världen.

Dagen startades 2011 i USA, och datumet valdes eftersom den amerikanska klarspråkslagen (the plain writing act) skrevs under den 13 oktober 2010.

Klarspråk i Sverige

Klarspråk innebär att myndigheter, kommuner och andra offentliga organ ska skriva så att medborgarna förstår. I den svenska språklagen står det att "språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt". Språkrådet har ansvaret för att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, universitet, organisationer och företag i Sverige.

Varje år delar Språkrådet ut Klarspråkskristallen som en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. På bilden syns gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström överlämna 2017 års pris till Södertörns Tingsrätt.

Uppdaterad 08 januari 2020