• Huvudmeny

31 juli 2020

Id al-adha 

Id al-adha, offerhögtiden, är en islamisk högtid som hålls till minne av profeten Abrahams vilja att offra sin förstfödde son Ismael.

Festen varar i fyra dagar och avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Under högtiden ska man dela med sig av sitt överflöd till de fattiga; traditionellt firas högtiden genom att familjen offrar ett djur och delar köttet med grannar och fattiga. Id al-adha och id al-fitr är de främsta högtiderna i den islamska festkalendern.

Uppdaterad 08 januari 2020