• Huvudmeny

8 april 2021

Romernas internationella dag (nationaldag)

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska världskongressen som hölls i London den 7–12 april år 1971.

romsk flagga

Vid kongressen fick den romska flaggan sitt nuvarande utseende. Sedan tidigare fanns det gröna och det blå fältet som symboliserar himlen och jorden, och det röda hjulet lades till för att understryka romernas historiska koppling till Indien.  Vid kongressen antogs även den romska nationalsången Gelem, gelem som betyder 'Jag vandrade och vandrade'.

Själva minnesdagen kom till på 1990-talet, men romer har levt i Sverige betydligt längre än så. Dagen innebär inte bara ett firande av det romska språket och kulturen, utan också ett tillfälle att minnas hundratals år av förföljelser och övergrepp mot romer.

Romer finns i världens alla kontinenter och Sverige är ett av de fyrtiotal länder där nationaldagen firas.

Ett nationellt minoritetsspråk

Romer har funnits i Sverige i minst 500 år. Ordet böjs en rom, flera romer och uttalas med långt å-ljud. Adjektivet är romsk.

Romernas språk kallas romska eller romani chib, ibland även romanes eller bara romani. Eftersom romska är ett minoritetsspråk med historisk hävd i Sverige är det sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

2021 = jubileumsår

2021 uppmärksammade flera organisationer och myndigheter, däribland Isof, 50-årsjubiléet sedan kongressen i London 1971.

Mer om 50-årsjubiléet

Uppdaterad 08 april 2021

Publikation

Länkar

Regeringen: Nationella minoriteterlänk till annan webbplats

På engelska

Open society foundations: Romalänk till annan webbplats