• Huvudmeny

1 januari 2020

Nyårsdagen

Genom tydor och magiska handlingar brukade man i allmogesamhället vid nyåret försöka förutspå framtiden och försäkra sig om tur under det kommande året.

skata i frostigt gräs

Inled nyårsdagen med att springa ikapp med en skata - då håller du dig pigg resten av året!

Årets första dag

Årets första dag har infallit på olika datum under olika tider och på olika platser. Till exempel firades den romerska högtiden Kalendae Januariae, som sammanföll med början på det romerska ämbetsåret, denna dag. Under 500-talet ville kyrkan gärna se en mer kristlig version av firandet och det bestämdes att detta skulle bli en dag för att fira Jesu omskärelse och dop.

Att förutsäga framtiden

I det äldre svenska samhället var synen att ”det första gäller” genomgående för hur man såg på nyårsdagen. Det vill säga, att det som sker under nyårsdagen kommer spegla hur resten av året kommer bli. Det som hände sågs med andra ord som en slags tyda eller spådom om framtiden.

Att försäkra sig om lycka

Man skulle helst inte utföra tråkiga sysslor, och det var viktigt att ta sig upp så tidigt som möjligt på morgonen för att inte riskera att bli lat under resten av året. För att vara på den säkra sidan kunde man även börja dagen med att springa ikapp med den första skata man såg för att garantera att man höll sig pigg under året.

Uppdaterad 07 januari 2020