• Huvudmeny

Vad gjorde du på rasterna?

I samlingarna vid Isof finns många beskrivningar av barns lek under 1800- och det tidiga 1900-talet. Men hur har vi lekt under 1900-talets andra hälft? Och hur leker barn i dag?

Med den här frågelistan vill vi följa upp en tidigare undersökning om vad barn och unga gjorde och gör på rasterna – i skolan, på skolgården eller däromkring. Hjälp oss gärna genom att svara på och sprida frågelistan!

Svara här eller via e-post

Du kan svara i formuläret på den här webbsidan eller skicka ditt svar via e-post (till exempel om du vill bifoga bilder eller teckningar på hur ni lekte). E-postadressen hittar du i den grå rutan Svara via e-post.

Din skola

Lekar

Sånger och ramsor

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av institutets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Berättelser som vi samlar in införlivas i institutets offentliga folkminnessamlingar och bevaras på så sätt också för framtida generationer. Ange gärna om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Genom att du skickar in dina svar godkänner du att de införlivas i institutets samlingar.
Uppdaterad 19 november 2019

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Skolplansch som visar skola och skolgård på 50-/60-talet. CC BY Vänersborgs museum, VM28011:06.

Skolplansch som visar skola och skolgård på 50-/60-talet. CC BY Vänersborgs museum, VM28011:06.

Svara via e-post

Du kan även e-posta ditt svar på frågelistan till:

dag@isof.se

Fotografier och bilder

Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar?

Om du har fotografier eller teckningar som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge fotografens namn. Ange om din text och dina bilder får användas i våra publikationer och på vår webbplats.

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00.

Kontakt

Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott