• Huvudmeny

Tur och otur, lycka och olycka

Den här enkäten om vardagsmagi handlar om vad som ger tur och otur eller lycka och olycka.

Alla har nog någon gång hört någon på skämt eller allvar säga att ”det betyder tur att …” eller ”det betyder otur att …”. Särskilda handlingar, platser, tidpunkter, föremål, färger, siffror, människor, djur, möten och händelser sägs ibland vara extra tur- eller otursamma. I Isofs samlingar finns många uppgifter om talesätt och föreställningar om tur och otur under 1800-talet – med den här frågelistan vill vi dokumentera vår tids motsvarigheter.

Det betyder tur/lycka att …


Det betyder otur/olycka att …

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att dina svar införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress i detta formulär.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)


Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du nu bor. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott

Postadress

Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg