• Huvudmeny

Språk och plats

För att förstå vilka språk som talas i Sverige och vilka funktioner de har samlar Isof nu in människors tankar om språk. Välkommen att delta!

Illustration föreställande många små profiler av människor sammankopplade med streck. I förgrunden står en större människa med långt hår och pekar mot de små människorna.

Det har alltid talats olika språk i Sverige, och landet har under senare år blivit allt mer flerspråkigt. Men vi vet inte så mycket om vilka språk som talas, eller av vem och när de talas. Olika språk används inte bara i olika situationer, de har också olika status. Språk kan därför påverka både hur man rör sig på den plats där man bor och vad man väljer att arbeta med eller utbilda sig till.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om språk och kultur. Frågelistor och webbfrågelistor är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår tids språk och vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar och med olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.

I samarbete med Göteborgs universitet bedriver myndigheten ett projekt som handlar om språk och plats. För att förstå vilka språk som talas i Sverige och vilka funktioner de har samlar vi in människors olika tankar om språk. Vill du bidra till vårt projekt? Svara då gärna på frågorna. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Välkommen att delta!





Språk











Om dig själv och hur du presenterar dig






Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 17 juni 2020

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Vill du bli intervjuad, vill du skriva dina svar i ett mejl eller har du frågor om projektet?

Du kan skicka ditt svar eller dina frågor direkt via e-post på adressen maria.lofdahl@sprakochfolkminnen.se