• Huvudmeny

Spöken och hemsökta platser

Har du varit med om eller hört talas om någon övernaturlig händelse? Känner du till några hemsökta platser eller föremål? Nu samlar vi in berättelser om spöken och hemsökta platser.

I arkivsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen finns tusentals beskrivningar av spökeri och hemsökta platser från 1800- och det tidiga 1900-talet. Vi har med andra ord en god överblick över berättelser, framförallt från landsbygden, från den här tiden. Med den här frågelistan vill vi undersöka hur berättandet om övernaturliga händelser ser ut idag, både muntligen och i skrift. Vi vill också undersöka platsens betydelse i nutida berättelser om spökeri.

Som en del av projektet Folktrons väsen, igår och idag dokumenterar vi föreställningsvärldar, folklore av idag och berättelser om det som kan betraktas som övernaturligt, både på landsbygd och i stadsmiljö.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som berör ämnet men som vi inte direkt frågar efter. Det går också bra att enbart berätta fritt om erfarenheter eller upplevelser av det övernaturliga. Välkommen att delta!

Platser och upplevelser

Berättande

Övrigt

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 28 februari 2020

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Vill du bli intervjuad, vill du skriva dina svar i ett mejl eller har du frågor om projektet?

Du kan skicka ditt svar eller dina frågor direkt via e-post på adressen tommy.kuusela@isof.se.