• Huvudmeny

Om våra frågelistor

Isof har en av Sveriges största folkminnessamlingar. I våra arkiv finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets mitt fram till idag.

Folkminnesverksamheten har till uppgift att samla in, bevara, utforska och förmedla kunskap om folkminnen. Insamlingar sker i samband med olika forsknings- och dokumentationsprojekt. Genom att ställa frågor kring utvalda teman hoppas vi kunna inspirera människor från både stad och land, i olika åldrar och med olika bakgrund, att berätta och dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.

Frågelistor har använts som insamlingsmetod av arkiv och museer i Norden sedan tidigt 1900-tal och en stor del av det materialet som finns i folkminnesarkiven idag är insamlat genom just frågelistor. Till en början användes de främst som ett underlag för intervjuer med äldre personer på landsbygden för att ta reda på hur det gick till ”förr i tiden”. Idag skriver människor själva och det är deras personliga erfarenheter, tankar och värderingar som efterfrågas.

Insamling idag

Vi fortsätter att samla in material till arkiven för att dokumentera vår tids vardagskultur, och använder oss fortfarande av olika frågelistor: webbfrågelistor där du kan svara i ett formulär direkt på webben, och frågelistor där du kan sända in dina svar via mejl eller post. Ett syfte är att bygga upp en minnesbank med levnadsberättelser, samtidigt som vi på detta sätt kan få fram en bild av vår tids kulturella uttryck, av kontinuitet och förändring i samhället. På så vis är det människors egna röster som finns bevarade i arkivsamlingarna i form av nedtecknade berättelser och ljudinspelningar. Röster från 1800-talet blandas med röster från idag.

Låt även din berättelse bli en värdefull del i Isofs samlingar!

Det du skriver bevaras i arkivet för nutida och framtida forskning. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du givetvis möjlighet att vara anonym. Anmäl intresse här!

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Carina Ahlqvist

Telefon: 0735–58 60 98

E-post: Carina Ahlqvist