• Huvudmeny

Julkalendrar i radio och tv

Julkalendrarna engagerar och väcker känslor. Vissa följer kalendrarna år efter år, andra kanske bara har sett något enstaka avsnitt som barn. Många har minnen kopplade till kalendrarna och kanske också tankar om hur en bra julkalender egentligen ska vara.

Sveriges Radios julkalender "Gumman som blev liten som en tesked" sändes år 1967 och 1976. Motivet på kalendern är tecknat av Björn Berg. Foto: Patrik Andersson/Mölndals stadsmuseum.

Adventskalendern i radio startade på 1950-talet, och den första kalendern i tv sändes i början av 1960-talet. År 1972 ändrades titeln från Adventskalendern till Julkalendern. Programidén är dock densamma – det är en följetongsberättelse med 24 avsnitt med tillhörande papperskalender. På Wikipedia hittar du information och listor över Sveriges Radios julkalender 1957–2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Julkalendern i Sveriges Television 1960–2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med den här frågelistan vill vi dokumentera minnen av, synen på och tankar om julkalendrar i radio och tv. Vi är intresserade både av dina egna minnen från yngre år och hur du har sett på kalendrarna på senare tid.

Nedanstående frågor bör ses som inspiration – om du vill får du gärna skriva fritt istället. Kontakta oss gärna om du har äldre julkalendrar bevarade eller fotografier som anknyter till ämnet, till exempel på tittande eller lyssnande på kalendrar.

Olika julkalendrar

Att lyssna eller titta på kalendrar – nu och då

Reflektioner och minnen

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av institutets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Berättelser som vi samlar in införlivas i institutets offentliga folkminnessamlingar och bevaras på så sätt också för framtida generationer. Ange gärna om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Genom att du skickar in dina svar godkänner du att de införlivas i institutets samlingar.


Uppdaterad 19 november 2019

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt


Fredrik Skott
Telefon: 0735-58 60 84
E-post: Fredrik Skott

Svar via mejl och post

Vill du hellre skicka in svaret via mejl eller med post?

Skicka svaren till: dag@isof.se

eller till postadress:
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Märk kuvertet ”Frågelistsvar”.

Fotografier

Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem via e-postadressen nedan. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om arkivets användare får publicera bilden.

E-post: dag@isof.se