• Huvudmeny

I rörelse

Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Krig, kärlek, tvång, arbete, nöd och hunger, äventyrslust och slump har flyttat människor till, från och inom Sverige. Vissa flyttar är permanenta, andra är tillfälliga. I flytten tar människor med sig minnen, erfarenheter, språk och traditioner som förändras och utvecklas i mötet med nya platser och människor.

Hjälp oss att bygga upp en kunskapsbank om migration till, från och inom Sverige!

På Isof pågår ett projekt med titeln ”I rörelse” , som handlar om att bygga upp en digital kunskapsbank om migration. Projektet utgår från material i Isofs arkivsamlingar och har en folkbildande utgångspunkt, där de vetenskapliga forskningsfrågorna ställs i kunskapsspridande syfte. I projektet ingår även insamling av nytt material samt andra dokumentationsinsatser. Kunskapsspridningen sker huvudsakligen genom en digital karta.

Berätta för oss!

Vill du bidra till denna kunskapsbas? Svara på vår webbfrågelista om migrationer till, från och inom Sverige.

Vi har tre olika frågelistor:

Svara på den som är mest relevant för din del. Välkommen att delta!

Webbfrågelistor

Nedan hittar du länkar till webbfrågelistorna.

Uppdaterad 17 juni 2020

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Läs mer

Berätta för oss: Om våra frågelistor