• Huvudmeny

Coronaviruset och dess inverkan på vardagslivet i Sverige

Hur påverkar spridningen av det nya coronaviruset dig i din vardag? Nu samlar Isof in samtidsberättelser om hur människor i Sverige upplever coronapandemin.

Bildblock med en bild föreställande tomma butikshyllor, en bild på händer under en vattenkran, och en bild på händer som håller i handsprit. Foto:

Nyheterna om det nya coronaviruset har präglat vardagen och nyhetsrapporteringen under våren 2020. Virusets spridning har klassificerats som en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO). Olika insatser har gjorts runt om i världen för att förhindra och stoppa virusets framfart och spridningsmöjligheter. Den situation vi nu befinner oss i, med en sjukdom som drabbar människor världen över, där länder stänger sina gränser och vår rörlighet har begränsats kraftigt, är på många sätt unik och dokumenteras nu för framtiden.

I Institutet för språk och folkminnens arkivsamlingar finns nedtecknade minnen av sjukdomar och tidigare pandemier. Det kan handla om sägner som vittnar om stora katastrofer eller personliga erfarenhetsberättelser som beskriver förändrade livsvillkor eller händelser som etsat sig fast i minnet. Vi vill med den här webbfrågelistan fånga hur människor i Sverige upplever den pågående coronapandemin. Vi hoppas att du vill bidra med dina tankar och erfarenheter.

This questionnaire in English: The corona virus and its impact on everyday life in Sweden

Vardagsliv

Beteendemönster


Nyhetsrapportering

Nya benämningar och uttryck

Tankar och känslor

Övrigt


Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 31 mars 2020

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Vill du bli intervjuad, vill du skriva dina svar i ett mejl eller har du frågor om projektet?

Du kan skicka ditt svar eller dina frågor direkt via e-post på adressen tommy.kuusela@isof.se.