• Huvudmeny

Att flytta

Isof gör nu en insamling av berättelser om att flytta. Har du flyttat någon gång, eller kanske flera gånger? Flyttade du inom samma ort, från en ort till en annan eller kanske från ett land till ett annat? Hur gick det till? Berätta!

Använd gärna fotografier och andra bilder (skickas via e-post dag@isof.se). Ange om din text och dina bilder får användas i publikationer eller på internet.

Frågorna nedan ska ses som en inspirationskälla. Du kan också skriva helt fritt utifrån temat. Vill du hellre skicka in svaret via e-post eller vanlig post hittar du kontaktuppgifter här.

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av institutets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i institutets offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i institutets samlingar:  * (obligatorisk)


Jag vill ha information om framtida undersökningar:Uppdaterad 19 november 2019

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt


Carina Ahlqvist
Telefon: 0735–58 60 98
E-post: Carina Ahlqvist

Susanne Nylund Skog
Telefon: 073-558 60 76
E-post: Susanne Nylund Skog

Frågelistan som pdf


Ladda ner frågelistan som pdf-filPDF
(pdf, 291.7 kB)

Vill du hellre skicka in svaret via mejl eller med post?

Skicka svaren till: dag@isof.se

eller till postadress:
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Märk kuvertet ”Frågelistsvar”.

Fotografier

Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem via e-postadressen nedan. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om arkivets användare får publicera bilden.

E-post: dag@isof.se